Za kretanje kroz rekvizite koristite lijevu i desnu strelicu.
Fotografiju pohranite pomoću tipke S.